Rootsi ja Itaalia teadlased vaatlesid mitmeid kuid randpiiritajaid (Apus pallidus), kelle külge olid paigutatud imepisikesed aktiivsusmonitorid, mis võimaldasid teadlastel mõõta liikumist linnu tiibade löömise ajal. Monitor edastas andmeid iga viie minuti järel ning fikseeris ära ka lindude asukoha.

Kuudepikkuse vaatluse tulemusena tõdesid teadlased, et linnud veedavad pärast pesitsusperioodi õhus mitmeid kuid. Linnud, keda vaadeldi pesitsesid Itaalias ning lendasid talvituma Lääne-Aafrikasse.

“Kas piiritajad söövad ja magavad õhus? See fakt vajas kinnitust, sest alates 1950. aastatest paljud teadlased seda küll arvasid, aga kindlaid tõendusmaterjale polnud,” ütles Lundi Ülikooli bioloogiaosakonna professor Anders Hedenström.

Juba kolm aastat tagasi avastasid Anders Hedenström ja tema kolleegid, et teatud piiritajate alamliigid suudavad õhus olla kümme kuud ilma maandumiseta. Sarnaseid vaatlusi tegi ka üks teine teadlasterühm suurpiiritajatega ning jõudis sarnastele tulemustele. Tundub, et kõik piiritajate alamliigid on kohanenud eluks õhus.

“Nad tulevad maapinnale vaid pesitsuse ajaks, muul ajal on nad õhus. Õhus söövad nad putukaid ning magamiseks suunduvad kõrgemale taevasse ning teevad seal lühikesi uinakuid. Kõrgustest maapinnale liuglemiseks läheb neil 30-40 minutit ja arvame, et sellel ajal nad magavadki. Fakt, kas uinakut tehakse just sellel ajal, vajab veel pisut uurimist,” selgitas Hedenström.

Võib arvata, et neil lindudel on eriliselt suured energiavarud. Nii see aga pole, piiritaja tarbib energiat umbes sama palju kui ööbik. Piiritajad on loodud õhus elamiseks ja seal lenneldes ja liueldes toimetavad nad väga energiasäästlikult.

Ka eluiga on piiritajatel võrreldes teiste lindudega pikem. Selle põhjuseks võib olla see, et nad veedavad nii suure osa oma elust õhus, kus vaenlased ei saa neid nii lihtsalt kätte. Lisaks ei ohusta linde õhus ka parasiidid.

“Piiritajate aastane ellujäämismäär on nende väiksust arvestades suhteliselt kõrge. Näiteks mõni rõngastatud lind on elanud isegi 20 aastaseks, kuid keskmine eluiga on neil umbes 5–7 aastat,” lisas Anders Hedenström.