Üle 2000 aasta vanad säilmed leiti vahemikus 2014 kuni 2016 läbi viidud väljakaevamistelt, kuid leidude teadusliku analüüsini ja nende põhjal teadustöö kirjutamiseni jõuti alles nüüd.

USA ja Ecuadori arheoloogide koostöös valminud teadustöös kirjeldati leide üpris detailselt. Üks surnud lastest oli hukkunud 18 kuu vanusena ning ta pea ümber oli asetatud 4-12 aastase lapse koljust tehtud kiiver. Teine imik oli surma hetkel 6-9 kuune ning tema kiiver pärines 2-12 aastaselt lapselt.

Teadlastel pole hetkel väga head selgitust sellele, miks lapsed just nii maeti ning millist rolli mängivad antud juhul kiivrid. Kuigi koljude leidmine on Lõuna-Ameerika kultuurides üpris tavaline, pärinevad need tavaliselt täiskasvanutelt ja on seotud sõjas hukkunute või iidolitena kummardatavate esivanematega.

Antud juhul arvatakse aga, et kiivrite eesmärgiks oli liialt vara hukkunud lapsi kaitsta, kuna tegemist ei olnud sotsiaalselt küpsete olenditega ning seega võidi neid pidada metsikuks. Lisaks kiivritele leiti laste haudade ümbert veel kivist kujukesi, millele samuti kaitsvat mõju omistati. See on aga vaid üks teooria paljudest.

"Me oleme leiust siiani üpris šokeeritud," ütles North Carolina Ülikooli arheoloog Sara Juengst. "Tegemist ei ole lihtsalt pretsedenditu leiuga, vaid palju küsimusi on veel õhus." Tema sõnul on neil plaanis DNA-analüüsi abiga välja uurida, kas lapsed, kes koljukiivrid said ning nende esialgsed omanikud olid suguluses.

California Riverside'i Ülikooli bioarheoloog Sara Becker toob kummalistele kiivritele veel ühe võimaliku selgituse, viidates mujal maailmas avastatud leidudele, kus inimeste koljusid on põllumajanduse elavdamiseks "seemnetena" kirstudes külvatud. "Mind huvitab, kas see võis kuidagi seotud olla taassünniga ning need lapsed kuidagi selle sümboliks olla," ütles Becker.

Tähelepanuväärne on veel see, et nii maetud laste luudelt kui ka nende päid katvatelt kiivritelt leiti aneemia märke. Kuigi teadustöö autorid viitavad, et see on haruldane, ei ole kõik spetsialistid nõus ning väidetakse ka seda, et tegemist on lihtsalt piirkonnast leitud laste säilmete ebapiisava uurimisega. Ka selles vallas peaks edasine teadustöö rohkem selgitusi andma.

Teadlaste töö tulemused avaldati teadusajakirjas Latin American Antiquity.