Minnesota osariigi terviseameti spetsialistid uurisid sel ja eelmisel aastal mustalt turult ära korjatud e-sigarettidega seotud tooteid ning leidsid, et sel aastal on võrreldes eelmise aastaga paljudes toodetes kasutatud vitamiin E atsetaati. Sarnased katsed on läbi viidud ka teistes osariikides ning ka need viitavad kõik just vitamiin E atsetaadile kui kopsuhaigustesse haigestumise põhjusele.

Lahjendajana kasutatav vitamiin E atsetaat on eriti kasutatav just sellistes vedelikes, mis sisaldavad kanepis esinevat narkootilist ainet THC-d ehk tetrahüdrokannabinooli. Kopsunäidised näitavad, et vitamiin E atsetaati on leitud ka haigestunute kopsunäidistes. Kuigi spetsialistid veel sajaprotsendiliselt ei kinnita, et just see aine kopsuhädades süüdi on, peetakse seda kõige tõenäolisemaks probleemi tekitajaks.

Kõnealust ainet kasutatakse näiteks ka kosmeetikatööstuses ning varasemad eksperimendid sellega on küll näidanud, et nahale määrimisel või isegi toidulisandina alla neelamisel see inimestele kahju ei tee, kuid e-sigarettidega toimuv on erinev. USA-s ainega katseid läbi viinud teadlaste sõnul on aine äärmiselt kleepuv ning selle auruna sisse hingamisel on ladestub see kopsudesse kleepuva konsistentsiga ainena, mis sarnaneb meele. See kleepubki kopsude sisse ning võib nii tekitada kopsuinfektsioone.

See tähendab, et tavalistel e-sigareti suitsetajatel USA-s esinevate kopsuhaiguste pärast muretseda ei tule. Seda vähemalt juhul, kui kasutatakse ametlikult heakskiidu saanud e-sigareti vedelikke. Seda eriti Euroopas, kus on ka kontroll e-vedelike üle karmim ning näiteks Eestis on ka THC-d sisaldavate vedelike müük keelatud.

Vitamiin E atsetaadile probleemi põhjusena viitab ka e-suitsetamise lähiminevik. E-sigarette on kasutatud juba mitmeid aastaid, kuid siiani pole tõsisemaid probleeme nende kasutamisel täheldatud. Ulatuslik epideemia algas aga just sel aastal ning nagu katsed näitasid, algas sel aastal ka vedelikes vitamiin E atsetaadi kasutamine.

USA Haiguste Kontrolli ja Tõrje Keskus (CDC) on leidude valguses soovitanud inimestel mitte kasutada THC-d sisaldavaid e-vedelikke ning seda eriti juhul, kui need on hangitud mitteametlikke kanaleid kaudu.