Kuigi teadlased on ka varem Marsilt jääd või selle olemasolu märke leidnud, on uus töö oluliselt põhjalikum ja kaardistab pinna lähedal oleva jää oluliselt täpsemalt ja suuremas mahus. "Me näitame, et jää on kõigest paari sentimeetri sügavusel, sellistes kohtades, kus maandumine oleks täiesti reaalne," kirjutatakse töös. "Sellist jääd saaks kasutada joogivee saamiseks või hapniku tootmiseks ja seda märkimisväärselt odavamalt kui Maalt kaasa toodavat vett."

Jää leidmine ja kaardistamine tagab olulisel määral ka võimalike Marsile minejate turvalisuse - kuna praeguste kosmoserakettide kandevõime on väga piiratud, tuleb põhjalikult planeerida, mida reisile kaasa võtta. Kui joogivett ja hapnikku oleks vaja kaasa võtta oluliselt vähemal määral, tähendaks see, et pagasisse saaks mahutada muid kasulikke esemeid.

Vett leiab nii Marsi poolustelt kui ka vahepealsetelt laiuskraadidelt. Erinevad uurimisaparaadid, näiteks planeedi ümber tiirlevad NASA Mars Reconnaissance orbiiter ja Odyssey orbiiter on juba mõnd aega tagasi jää jälgi märganud. 2008. aastal Marsil maandunud Phoenixi maandur on koguni kõnealusest jääst proovi võtnud ning tõepoolest kinnitanud, et tegemist on jää kujul oleva veega.

Mis puudutab aga praegust jää kaardistamise projekti, siis sellel juhul on kasulikud olnud orbiiterite pardal olevad vaatlusseadmed, mis on võimelised tuvastama erinevusi planeedi pinnatemperatuuris. Seal, kus temperatuur on jahedam, võib pinna alt ka jääd leida.

Kaart näitab, kust Marsilt pinnalähedast jääd leida võib. Sinistes ja lillades piirkondades on jää pinna lähedal, rohelise puhul umbes poole meetri sügavusel ja punaste alade puhul sügavamal kui 0,8 meetrit. Valge kast näitab hinnanguliselt kõige paremat maandumisala.
Kujutis: NASA/JPL-Caltech/ASU

Uurimistöö tulemusena leitigi, et kõige parem koht inimeste Marsil maandumiseks võiks olla põhjapoolkeral. Kuigi poolustelt võib edukalt jääd leida, on temperatuurid ja päikesevalguse hulk seal liialt ekstreemsed ning seetõttu inimestele mitte hästi sobivad.

NASA teadlastele pakub enim huvi ka juba varasemalt Marsi jää-uuringute puhul välja toodud Arcadia Planitia nimeline tasandik, mida peetakse üheks parimaks maandumiskohaks selle tasasuse tõttu ja seetõttu, et jääd leiab sealt pinnale väga lähedalt. Sama piirkond on varem silma jäänud ka SpaceX-ile ning see on nende Marsile minekule keskendunud Starshipi missiooni puhul üheks tõenäoliseks maandumiskohaks.

Teadlaste sõnul ei ole Marsilt jää otsimine just ülemäära keeruline ning tundub, et vett punasel planeedil jagub. "Mida enam me jääd otsime, seda rohkem me ka leiame," ütles Mars Reconnaissance orbiiteri projektiga tegelev teadlane Leslie Tamppari CNN-ile. "Marsi aastatepikkune jälgimine mitme kosmoseaparaadiga pakub meile pidevalt uusi võimalusi selle leidmiseks."