Oskus viirust laboritingimustes taastoota laseb selle olemust lähemalt uurida ja tundma õppida, mh luua teste, millega tuvastada nakatunuid enne neil haiguse kehaliste sümptomite ilmumist.

Viirust taastootnud Austraalia labor asub Melbourne'is, Peter Doherty nimelises nakkuste ja immuunsuse instituudis.

Labor jagab oma töötulemusi Maailma Terviseorganisatsiooniga (WHO), mis levitab seda omakorda üle maailma, et keegi võimalikult ruttu vaktsiini loomiseni jõuaks.

Kuuldavasti suutsid koroonaviirust laboris taastoota eelnevalt ka juba hiinlased, aga nemad oma leidudest WHO-d ei informeerinud. Mis on üsna üllatav, kui arvestada, et Hiina valitsus on koroonaviirusest ja selle levikust info jagamisel osutunud palju koostööaltimaks kui selle sajandi alguses SARS-i puhul.

Hongkongis on võimalik vaktsiin juba valmis saadud, aga seda pole veel inimeste peal katsetatud.

Eilse seisuga on maailmas teada 7783 koroonaviirusega nakatunut ja 170 selle tõttu surnut. Austraalias on leitud seitse nakatunut, keegi neist pole (veel) eluohtlikus seisundis.