Nagu iga asjaga siin maailmas, kehtib ka mobiilse internetipaketi valikul vana tarkus: üheksa korda mõõda, üks kord lõika. Ehk siis kuigi võiks oodata ja arvata, et terve Tallinn on õhu kaudu levivat internetti paksult täis, ei pruugi see nii olla. Seega tasub kasvõi igaks juhuks alati enne uurida, kuidas sinu asukohas leviga lood.