Liides inimaju ja tehisintellekti vahel võib tähendada seda, et inimesed võivad ajukäsklustega vahetult juhtida oma mobiiltelefoni või arvutit. Lisaks on ilmselge, et tehisintellekt suudab inimajust kiiremini, suuremas mahus ja süstemariseeritumalt lahendada mitmeid probleeme - olgu või matemaatilisi tehteid -, kuna sellel puuduvad emotsioonid ja muud segavad faktorid.

Aastal 2017 asutatud Neuralink on väidetavalt välja töötanud enam kui 3000 elektroodist koosneva sondi, mis suudab ajusse paigaldatuna jälgida ligi 1000 inimaju neuroni aktiivsust. Musk lubab demonstreerida neuronite vallandumist reaalajas.

Ülekanne peaks algama Eesti aja järgi kell 1 öösel, proovime seda näidata ka selle uudise vaates.